The Berkeley Hotel Pratunam - โรงแรม

โรงแรม
ดู 36 รูปภาพ

เลือกพื้นที่ในสถานที่นี้

Mayfair Grand Ballroom
Mayfair Grand Ballroom at The Berkeley Hotel Pratunam
เพชรบุรีตัดใหม่, ประตูน้ำ
ราคาครึ่งวัน
฿600,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
฿850/ท่าน
500 - 2,000
ชิดลม (0.6 กม)
แพ็กเกจ
Jubilee Ballroom
Jubilee Ballroom at The Berkeley Hotel Pratunam
เพชรบุรีตัดใหม่, ประตูน้ำ
ราคาครึ่งวัน
฿90,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
฿850/ท่าน
50 - 250
ชิดลม (0.6 กม)
แพ็กเกจ
Kensington Ballroom
Kensington Ballroom at The Berkeley Hotel Pratunam
เพชรบุรีตัดใหม่, ประตูน้ำ
ราคาครึ่งวัน
฿70,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
฿850/ท่าน
50 - 220
ชิดลม (0.6 กม)
แพ็กเกจ
Palladium Hall
Palladium Hall at The Berkeley Hotel Pratunam
เพชรบุรีตัดใหม่, ประตูน้ำ
ราคาครึ่งวัน
฿400,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
฿850/ท่าน
1,000 - 2,500
ชิดลม (0.6 กม)
แพ็กเกจ
Somerset Ballroom
Somerset Ballroom at The Berkeley Hotel Pratunam
เพชรบุรีตัดใหม่, ประตูน้ำ
ราคาครึ่งวัน
฿70,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
฿850/ท่าน
50 - 220
ชิดลม (0.6 กม)
แพ็กเกจ
Chelsea Meeting Room
Chelsea Meeting Room at The Berkeley Hotel Pratunam
เพชรบุรีตัดใหม่, ประตูน้ำ
ราคาครึ่งวัน
฿45,000
แพ็กเกจเริ่มต้น
฿850/ท่าน
25 - 100
ชิดลม (0.6 กม)
แพ็กเกจ
ตำแหน่งที่ตั้ง
Airport Rail Link - สถานีราชปรารภ ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที BTS Sky Train - สถานีชิดลม ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที Boat - 5 นาทีในการเดินจากท่าเรือ Patunam (ตรงข้ามโรงแรม) Car - เดินทางไปโรงแรมโดยใช้ถนนเพชรบุรีหรือถนนราชปรารภ
สถานีรถไฟฟ้าใกล้ที่สุด
  • BTS ชิดลม - 636 ม