Lana Beds and Spaces

อ.เมืองเชียงใหม่ - ·Co-working space
share-iconShare
อ.เมืองเชียงใหม่ -
·Co-working space
Lana
แชร์

Lana Beds and Spaces มี 6 พื้นที่
Meeting Room 1

LANA SPACES LANA Spaces ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่า "วัดเกตุ" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ทำงาน 60 ที่นั่งของเรารองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ LANA Spaces ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมีห้องรองรับแบบ ห้องสไกป์ ห้องส่วนตัว หรือห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 8 คน นอกจากนี้ LANA Beds ยังมีห้องพักที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพักร่วมกัน

ราคาต่อชั่วโมง
฿400
6 - 8
Meeting
Event Floor

LANA SPACES LANA Spaces ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่า "วัดเกตุ" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ทำงาน 60 ที่นั่งของเรารองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ LANA Spaces ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมีห้องรองรับแบบ ห้องสไกป์ ห้องส่วนตัว หรือห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 8 คน นอกจากนี้ LANA Beds ยังมีห้องพักที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพักร่วมกัน

ราคาต่อชั่วโมง
฿1,000
ราคาครึ่งวัน
฿3,300
ราคาเต็มวัน
฿5,500
5 - 28
Meeting
Meeting Room 2

LANA SPACES LANA Spaces ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่า "วัดเกตุ" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ทำงาน 60 ที่นั่งของเรารองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ LANA Spaces ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมีห้องรองรับแบบ ห้องสไกป์ ห้องส่วนตัว หรือห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 8 คน นอกจากนี้ LANA Beds ยังมีห้องพักที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพักร่วมกัน

ราคาต่อชั่วโมง
฿400
2 - 10
Meeting
Private Room 1

LANA Spaces ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่า "วัดเกตุ" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ทำงาน 60 ที่นั่งของเรารองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ LANA Spaces ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมีห้องรองรับแบบ ห้องสไกป์ ห้องส่วนตัว หรือห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 8 คน นอกจากนี้ LANA Beds ยังมีห้องพักที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพักร่วมกัน

ราคาต่อชั่วโมง
฿140
1 - 3
Meeting
Private Room 2

LANA SPACES LANA Spaces ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่า "วัดเกตุ" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ทำงาน 60 ที่นั่งของเรารองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ LANA Spaces ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมีห้องรองรับแบบ ห้องสไกป์ ห้องส่วนตัว หรือห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 8 คน นอกจากนี้ LANA Beds ยังมีห้องพักที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพักร่วมกัน

ราคาต่อชั่วโมง
฿150
1 - 3
Meeting
Private Room 3

LANA SPACES LANA Spaces ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่า "วัดเกตุ" ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้บุคคลทั่วไปและนักเรียนเพื่อดำเนินการประชุมหรือใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ทำงาน 60 ที่นั่งของเรารองรับผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อแลกความคิดเห็น ความรู้ และการพบปะกับเพื่อนใหม่ๆ LANA Spaces ให้บริการเป็นพื้นที่ทั้งแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่มโดยมีห้องรองรับแบบ ห้องสไกป์ ห้องส่วนตัว หรือห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 8 คน นอกจากนี้ LANA Beds ยังมีห้องพักที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวหรือห้องพักร่วมกัน

ราคาต่อชั่วโมง
฿140
1 - 3
Meeting
ตำแหน่งที่ตั้ง

2/1 ถ.แก้วนวรัฐ ซ.3

Lana Beds and Spaces อยู่ติดกับ อาคาร นวรัฐ(ตึกสอบ Toeic)

VenueE-logo
Eventpop-logo
บริษัท เวนิวอี จำกัด
1,3,5,7 ลาดพร้าว 128/1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Copyright © 2022  venuee.co
All right reserved.