Lamphun Will Hotel (โรงแรมลำพูนวิล)

- ·โรงแรม
share-iconShare
-
·โรงแรม
แชร์

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

Lamphun Will Hotel (โรงแรมลำพูนวิล) มี 6 พื้นที่
พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 300 คน

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

พื้นที่นอกอาคาร สำหรับ 300 คน

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 120 คน

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 120 คน

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 80 คน

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

พื้นที่ในอาคาร สำหรับ 80 คน

โรงแรมลำพูนวิล ศูนย์กลางสำหรับการจัดงานประชุม สัมมนาและงานแต่งงานแบบครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์การบริการมากคุณภาพหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในจังหวัดลำพูน

ตำแหน่งที่ตั้ง

204/10 ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000, Lamphun

VenueE-logo
Eventpop-logo
บริษัท เวนิวอี จำกัด
1,3,5,7 ลาดพร้าว 128/1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Copyright © 2022  venuee.co
All right reserved.