Amari Watergate Bangkok (โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ)

- กรุงเทพมหานคร, ประตูน้ำ·โรงแรม
share-iconShare
- กรุงเทพมหานคร, ประตูน้ำ
·โรงแรม
แชร์

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

Amari Watergate Bangkok (โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ) มี 12 พื้นที่
Watergate Ballroom

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

650
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Garden

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

400
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Pool

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

200
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Banglampoo

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

120
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Room C@7

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

110
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Bangkoknoi

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

80
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Bangluang

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

80
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Room B@7

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

80
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Room A@7

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

60
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Ayudhaya Room

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

50
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Sukhothai Room

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

40
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
Bangsue

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (Amari Watergate Bangkok) โรงแรมห้าดาวในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดประสบการณ์ให้คู่รักบ่าวสาวได้สัมผัสกับความโรแมนติกเหนือระดับ ที่ทุกความต้องการเกิดขึ้นได้จริง

30
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แพ็คเกจ
Seminar
ตำแหน่งที่ตั้ง

847 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400, Bangkok

VenueE-logo
Eventpop-logo
บริษัท เวนิวอี จำกัด
1,3,5,7 ลาดพร้าว 128/1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Copyright © 2022  venuee.co
All right reserved.