Venue Terms & Conditions

Venue Terms & Conditions

หลักเกณฑ์ของชุมชน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถานที่
ค่าธรรมเนียมบริการ

หลักเกณฑ์ของชุมชน

สรุปนี้มีไว้เพื่อให้ภาพรวมของหลักเกณฑ์ของชุมชนที่เราปฏิบัติตามเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดมาตรฐานระหว่าง VenueE กับผู้ให้บริการสถานที่โดยที่หลักเกณฑ์นี้ไม่ได้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขของสถานที่ฉบับที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดทั่วไปฉบับเต็มรูปแบบโปรดดูด้านล่าง
VenueE สร้างการสอบถามเกี่ยวกับการจองสถานที่จัดงานอีเว้นท์ให้แก่ผู้ให้บริการสถานที่
• คอมมิชชั่นการจองจะต้องได้รับการชำระจากผู้ให้บริการสถานที่และผู้ให้บริการสถานที่ไม่สามารถเพิ่มราคาเพื่อทดแทนคอมมิชชั่นนี้แก่ลูกค้าได้
• คอมมิชชั่นจะถูกนำมาคำนวนเมื่อเกิดการจองที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้ก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อกับสถานที่โดยตรง
◦ ลูกค้าขอให้ VenueE สอบถามไปยังสถานที่ หรือ
◦ VenueE ติดต่อกับสถานที่ในนามของลูกค้า หรือ
◦ ลูกค้าส่งคำขอเกี่ยวกับการจองและรายละเอียดไปยัง VenueE ไม่ว่าผ่านทางวิธีการสื่อสารใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจองสถานที่ หรือ
◦ VenueE ส่งมอบรายละเอียดการติดต่อของสถานที่แก่ลูกค้าโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สอบถามรายละเอียดในการจอง และ
◦ เมื่อลูกค้าสอบถามโดยตรงไปยังสถานที่อย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นผลมาจาก VenueE ได้แนะนำ สถานที่ดังกล่าวให้กับลูกค้ารายนั้น
• การคำนวนคอมมิชชั่นจะคำนวนจากยอดสุทธิของค่าเช่าและค่าบริการของสถานที่ในขั้นสุดท้าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลูกค้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่ จำกัด เพียง):
◦ ค่าเช่าสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ที่พัก A/V และสินค้าเสริมและบริการอื่น ๆ ทั้งหมด
◦ รายการหรือบริการที่ไม่ได้รวมอยู่ในสัญญาเบื้องต้น แต่ภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของราย ได้จากงานอีเว้นท์ที่ได้จัดขึ้น
• VenueE ให้บริการ ติดต่อประสานงาน เป็นตัวกลางในการสอบถาม การจอง รับและส่งมอบการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการสถานที่กับลูกค้า
• VenueE อาจออกใบแจ้งค่าคอมมิชชั่นภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นงานการจัดงานอีเว้นท์ ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระค่าเช่าสถานที่โดยตรงแก่ผู้ให้บริการสถานที่
• VenueE อาจนำเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ให้บริการสถานที่ ซึ่งบริการนี้จะถูกเรียกชำระค่าบริการแยกต่างหากออกไปเป็นกรณี
VenueE-logo
Eventpop-logo
บริษัท เวนิวอี จำกัด
1,3,5,7 ลาดพร้าว 128/1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Copyright © 2023  venuee.co
All right reserved.