cover
ขั้นตอนการจอง
จองออนไลน์
users
ค้นหาห้องประชุมสัมมนา สตูดิโอ ร้านอาหาร และอีกมากมาย
users
ส่งคำขอจองและสถานที่จะตอบรับภายใน 24 ชม.
users
หลังจากเจ้าของสถานที่ยืนยันการจองพื้นที่ของคุณก็พร้อมทันที!
ขอใบเสนอราคา
users
ค้นหาพื้นที่ตามประเภทงานที่คุณต้องการ
users
เปรียบเทียบราคาและเลือกสถานที่ที่ใช่
users
รับใบเสนอราคา ขอจองสถานที่และชำระผ่าน VenueE