โปรโมชั่นจัดงานแต่งงาน ประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงฉลองที่ Tara Grand Hotel

โปรโมชั่นจัดงานแต่งงาน ประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงฉลองที่ Tara Grand Hotel

Update: Apr 19, 2020

1. โปรโมชั่นแต่งงานพิธีเช้า พิธีเย็น และงานเลี้ยง

2. โปรโมชั่นงานประชุมสัมมนา

  • Promotion Full day meeting package THB 490 per person. Not include tax 7%

โปรโมชั่น แพ็คเกจประชุมเต็มวัน ราคา 490 บาท ต่อท่าน ไม่รวมภาษี 7%
Meeting room start 08.00-17.00 hrs.
ใช้ห้องประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
Minimum guarantee 15 persons
จำนวนการันตีขั้นต่ำ 15 ท่านเป็นต้นไป
AM and PM break with 1 kind of snack.
Coffee  tea Ovaltine
Free 1 kind juice
ขนมเบรก 1 รายการ พร้อม ชา กาแฟ โอวัลติน ฟรีน้ำผลไม้ 1 รายการ
Thai Set or Buffet  lunch
อาหารกลางวัน โต๊ะไทย หรือ ไทยบุฟเฟ่ต์

  • Promotion Half day meeting package THB 420 per person. Not include tax 7%

โปรโมชั่น แพ็คเกจประชุมครึ่งวันราคา 420 บาทสุทธิ ต่อท่าน พร้อม อาหารกลางวัน / เย็น  1 มื้อ พร้อมชา กาแฟโอวัลติน และขนม 1 รายการ 1 มื้อ
Meeting room start 08.00-12.00 hrs. or 13.00-17.00 hrs.
ใช้ห้องประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 17.00 น.
Minimum guarantee 15 persons
จำนวนการันตีขั้นต่ำ 15 ท่านเป็นต้นไป
AM or PM break with 1 kind of snack
Coffee tea and Ovaltine
ชา กาแฟ โอวัลติน พร้อมขนม 1 รายการ 1 มื้อ

  • Promotion private dinner at THB 520 per persons include soft drink. Not include tax 7%

โปรโมชั่น งานเลี้ยงราคาเริ่มต้น ท่านละ 520 บาท รวมเครื่องดื่ม (ยกเว้นแอลกอฮอล์) ไม่รวมภาษี 7%
Function room start 18.00-22.00 hrs.
ใช้ห้องประชุมตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
Minimum guarantee 50 personsจำนวนการันตีขั้นต่ำ 50 ท่านขึ้นไป
Thai buffet selection menu
เมนูอาหาร บุฟเฟ่ต์ไทย
soft drink serve 4 hrs.
เครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ให้บริการ 4 ชั่วโมง (18.00 – 22.00 น.)

3. โปรโมชั่นงานจัดเลี้ยงฉลอง

Tags