ไขข้อสงสัย ล็อกดาวน์ล่าสุด จัดงานแต่งได้หรือไม่?

ไขข้อสงสัย ล็อกดาวน์ล่าสุด จัดงานแต่งได้หรือไม่?

Update: Jun 29, 2021

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาล่าสุด เกี่ยวกับมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายคนอ่านแล้วก็คงงงว่าสรุปแล้ว ล็อกดาวน์ล่าสุด มันจัดงานแต่งงานได้มั้ย วันนี้แอดมินจะมาไขข้อสงสัยให้คู่บ่าวสาวค่ะ

มาตรการล็อกดาวน์ล่าสุด

1. มาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ

ควบคุมพื้นที่เสี่ยงเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ระยะเวลา 30 วัน

2. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ไขข้อสงสัย ล็อกดาวน์ล่าสุด จัดงานแต่งได้หรือไม่?

กลุ่มแรงงานก่อสร้างต้องหยุดก่อสร้าง ห้ามพักอาศัยในสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน

3. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ให้เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและโรงงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล อย่างน้อย 30 วัน

4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง และร้านอาหาร ให้เปิดขายได้ แต่ห้ามให้ลูกค้านั่งที่ร้าน ต้องสั่งกลับเท่านั้น
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 3 ทุ่ม แต่ในส่วนของโรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่รับประทานอาหารในศุนย์อาหารยังคงปิด
  • โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดบริการได้ตามปกติ ของสถานที่นั้นๆ แต่ให้งดกิจกรรมประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง
  • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ห้ามมีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน

จากมาตรการข้อนี้สรุปได้ว่า สามารถจัดงานแต่งงาน งานหมั้น งานมงคลได้ แต่ห้ามมีคนรวมกันมากกว่า 20 คน และห้ามจัดเลี้ยงสังสรร มีของมึนเมาค่ะ

ไขข้อสงสัย ล็อกดาวน์ล่าสุด จัดงานแต่งได้หรือไม่?

5. มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในเขตชุมชน

เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะเข้ามาควบคุมพื้นที่ในเขตชุมชน ที่มีความแออัด ติดกับตลาด และสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยง ต่อการระบาดของโรค นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะตรวจเชิงรุกในพื้นที่เขตชุมชน

6. การให้ความช่วยเหลือเขตชุมชน

ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระมบจากคำสั่งปิดสถานที่หรือจำกัดการเดินทางเข้าออกพื้นที่จากการระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ความช่วยเหลือที่ว่า แอดมินเดาว่าน่าจะมาในรูปแบบของถุงยังชีพ ไม่ก็อาจจะให้เงินชดเชย แล้วแต่เขตพื้นที่นะคะ

7. กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง

  • มีการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางในเส้นทางคมนาคมเข้าออกจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) อย่างเข้มงวด ถ้าจะเดินทางออกนอกจังหวัด ต้องแสดงบัตรบัระจำตัวประชาชนพร้อมเอกสารรับรองความจำเป็นออกนอกพื้นที่ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ในเขต
  • ตั้งด่านตรวจกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดในเส้นทางคมนาคมเข้าออก กรุงเทพมหาครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร)โดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สำหรับประชาชนคนอื่นๆ สามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่ขอให้จำเป็นจริงๆ
  • เส้นทางคมนาคมเส้นอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น จะมีการตั้งด่านตรวจเช่นกัน ในกรณีที่พบผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสียง จะถูกแยกให้กักตัวค่ะ

สรุปคือ ถ้าเดินทางเข้าออกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยื่นเอกสาร ส่วนจังหวัดอื่นๆ เดินทางได้ตามปกติ ยกเว้นกลุ่มแรงงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต้องได้รับอนุญาตก่อน และในกรณีที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงจะต้องโดนกักตัวค่ะ

8. การปราบปรามผู้กระทำผิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ไม่ให้ลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมทำสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนัน ยาเสพติด หรือแข่งรถ หรือลับลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ให้ลดการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล โดยเฉพาะหน่วยงาน หรือสถานประกอบการในพื้นที่ที่เสี่ยง

10. การงดจัดกิจกรรมทางสังคม

ให้งดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ในเขตพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ยกเว้นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว

สรุปจัดงานแต่งได้หรือไม่?

จากมาตรการ ล็อกดาวน์ล่าสุด ทั้งสิบข้อนั้น สำหรับการจัดงานแต่งงานในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดในชายแดนภาคใต้ กรุงเทพและปริมณฑล สามารถจัดงานได้ตามปกติ แต่สำหรับบ่าวสาวที่อยุ่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องควบคุมสูงสุด ก็ยังจัดได้เช่นกัน เพราะงานแต่งงานถือว่าเป็นพิธีการตามประเพณีนิยม สามารถจัดได้ตามมาตรการข้อที่สิบค่ะ แต่ภายในงานจะต้องมีไม่เกิน 20 คนนะคะ

แต่ว่าจัดงานแบบเล็กๆ ก็ดีนะคะ ดูอบอุ่นดี มีแค่เฉพาะครอบครัว หรือบ่าวสาวอาจจะจัดงานหมั้นก่อน หรือจดทะเบียนสมรสตามฤกษ์ และถ้าสถานการณ์ดีขึ้นค่อยจัดงานเลี้ยงฉลองแบบจัดเต็มค่ะ

คลิกอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่  VenueE blog และอย่าลืมติดตาม เพจเฟสบุ๊ค VenueE หรือ ไอจี VenueE  กันนะคะ

Tags