จัดงานแต่ง อย่างไร..ให้ปลอดภัย จาก COVID-19 | VenueE

จัดงานแต่ง อย่างไร..ให้ปลอดภัย จาก COVID-19 | VenueE

Update: Jun 9, 2020

จากวิกฤตโควิด-19ในปัจจุบัน งานแต่งงานทั่วโลกถูกระงับไว้ชั่วคราว เนื่องจากการระบาดใหญ่ ทำให้งานแต่งหลายๆงานได้ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป หากมองในแง่ดีคู่สมรสสามารถใช้เวลานี้เพื่อเตรียมตัวและวางแผนงานแต่งงานให้ออกมาดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้แนะนำข้อควรปฏิบัติและการเตรียมตัวในการจัดงานแต่ง ที่จะช่วยให้งานแต่งของคุณนั้นปลอดภัยห่างไกลโควิด ซึ่งมีทั้งหมด 11 ข้อด้วยกัน ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย

1. ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

ผู้เข้าร่วมงานและพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย

2. จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน

ทางผู้จัดงานควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อวางแผนคัดกรองผู้ที่มาร่วมงาน ในการคัดกรองหากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที

3. จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

โดยให้ผู้เข้าร่วมงานบันทึกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งบันทึกภาพผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

4. จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์

ภายในงานควรมีจุดบริการเจลล้างมือหรือเครื่องพ่นแอลกอฮอล์สเปรย์ให้กับผู้ร่วมงาน โดยจำนวนจุดบริการต้องกระจายตามจุดต่างๆของงานอย่างทั่วถึงสำหรับให้ผู้ร่วมงานได้ทำความสะอาดมืออยู่บ่อยๆ และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5. ให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

เนื่องด้วยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แบบนี้ หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ได้มีการออกมาตรการให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing เพื่อชะลออัตราการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น

6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

จัดอาหารแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน หรือให้แขกนำอาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน และเครื่องดื่มควรจัดเป็นน้ำดื่มบรรจุเสร็จ(น้ำดื่ม/น้ำถ้วย) ร่วมกับหลอดที่แยกบรรจุ

7. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

8. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ในบริเวณการจัดงาน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ 

9. งดการแสดง ดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด

หลีกเลี่ยงกิจกรรมทุกชนิดที่ต้องมีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อโรค

10. ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด

โดยปกติแล้วพิธีการในงานแต่งงานจะมีหลายขั้นตอนมาก และจะแตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนา ซึ่งพิธีทั้งหมดล้วนแล้วต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไรัส ดังนั้นจึงต้องทำให้พิธีการต่างๆในภายในงานสั้นและกระชับมากที่สุด

11. กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที

หวังว่าบทความนี้สามารถเป็นแนวทางที่จะช่วยให้คู่รักที่มีแผนจะแต่งงานในช่วงนี้ สามารถจัดงานแต่งงานได้อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด

หากคุณชอบบทความนี้สามารถอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

Source by MINISTRY OF CULTURE

Tags